Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo

Thông báo về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031

Thông báo về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031

rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031

Thông báo về việc góp ý dự thảo Quy định Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo về việc góp ý dự thảo Quy định Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo về việc góp ý dự thảo Quy định Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch Công tác tháng 4 năm 2024

Kế hoạch Công tác tháng 4 năm 2024

Kế hoạch Công tác tháng 4 năm 2024

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024.

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024.

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện kê khai, xét tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu đối với viên chức giảng dạy thuộc trường

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện kê khai, xét tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu đối với viên chức giảng dạy thuộc trường

hướng dẫn thực hiện kê khai, xét tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu đối với viên chức giảng dạy thuộc trường

1 2 3 4 5 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...