Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh Phòng Tổ chức Hành chính

Thi đua, Khen thưởng

Thông báo về việc xét tặng Danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 năm 2023

Thông báo về việc xét tặng Danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 năm 2023

xét tặng Danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 năm 2023

Thông báo Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2022 - 2023

Thông báo Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2022 - 2023

Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2022 - 2023

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2022 - 2023

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2022 - 2023

Phát động phong trào thi đua năm học 2022 - 2023

Thông báo Kết quả xét các hình thức khen thưởng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Thông báo Kết quả xét các hình thức khen thưởng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Kết quả xét các hình thức khen thưởng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Hướng dẫn V.v thực hiện công tác khen thưởng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Hướng dẫn V.v thực hiện công tác khen thưởng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Hướng dẫn công tác khen thưởng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Thông báo V.v đề xuất khen thưởng chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Thông báo V.v đề xuất khen thưởng chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Đề xuất khen thưởng chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

1 2 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...